MİSYON: Aklın ve Bilimin Işığında, çağdaş ve uluslar arası düzeyde eğitim vermeyi ilke edinen Üniversitemizin tüm faaliyetlerini en uygun ortamda yürütmek için gerekli ihtiyaçları belirlemek, doğru ve güvenilir teknolojilerle uygun şekilde yapılmasını sağlayıp yatırım faaliyetlerini yürütmektir.