VİZYON: Üniversitemizin alt ve üstyapı konularındaki tüm ihtiyaçlarını öngörüp, gerekli çalışma ve planlamaları yapan, gelişen teknolojiyi kullanarak yapımına karar verilen işleri gerçekleştiren bir birim olmaktır.~