Üniversitemiz için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, etüt, proje, keşif, ihale ve kontrollük işlerinde yoğun olarak hizmet veren Başkanlığımız mevcut imkânları en verimli şekilde kullanarak ihtiyaçları en kısa sürede temin etme gayreti içerisinde çalışmaktadır. 

GÖREV TANIMI 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen "124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görevleri; 
1. Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarının koordine etmek ve uygulamak. 
2. İhale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek. 
3. İhale edilen işlerin, teknik kontrollüğünü yaparak hakkedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek. 
4. Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek. 
5. Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek yerleşke yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak. 
6. Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek. 
7. Üniversitenin telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım, onarım ve işletmesini yapmak 
8. Üniversitenin elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak. 
9.Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik eğitim, sağlık, spor sektörlerindeki inşaat yatırım bütçesini hazırlamak olarak özetlenebilir.