Üniversitemiz için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, etüt, proje, keşif, ihale ve kontrollük işlerinde yoğun olarak hizmet veren Başkanlığımız mevcut imkânları en verimli şekilde kullanarak ihtiyaçları en kısa sürede temin etme gayreti içerisinde çalışmaktadır. 

GÖREV TANIMI 
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde-28'e göre
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak,ihale dosyalarını hazırlamak,yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek,
inşaatları kontrol etmek ve teslim almak,bakım ve onarım işlerini yapmak,
b) Kalorifer,kazan dairesi, soğuk oda,jeneratör,havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme,
asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.