Üniversitemizin 2020-2024 dönemini kapsayan III. Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının başlatıldığı Rektörlük makamı tarafından 07.03.2018 tarihli iç genelge ile birlikte Üniversitemiz web sitesinde yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bu bağlamda Stratejik Plan'ın tüm birimlerce sahiplenilmesi amacıyla Üniversitemizin tüm birimlerinin bu sürece katkı sağlaması beklenmektedir.

 

               Bununla ilgili olarak tüm birimler;

 

•2020-2024 dönemini kapsayan kendi stratejik planını hazırlayacaktır.

 

•Stratejik plan hazırlama komisyonu oluşturulacaktır.

 

•Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler belirlenecek ve bunların maliyetlendirilmesi yapılacaktır.

 

•Birim bazı dışında Üniversitemizin genel hedeflerine katkı sağlayacak fikirler varsa paylaşılacaktır.

 

•Üniversitemizin deri, tekstil, seramik alanında pilot üniversite seçilmesi sonucu olarak bu alanlar için de katkı sağlayacak fikir ve öneriler varsa paylaşılacaktır.

 

 

 


Oluşturma: 29 Haziran 2018