Daire Başkanlığımız Mühendis kadrosunda görev yapmakta olan Ali Ulvi ÖRMECİ, 11/12/2018 tarihli ve 45067 sayılı Rektörlük Oluru ile 657 sayılı Kanun'un 68/b ve 76. maddeleri gereğince Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına atanmış olup 18/12/2018 tarihi itibariyle görevine başlamıştır.


24 Aralık 2018