21/06/2018 Tarihi itibariyle Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı görevi, yeni Daire Başkanı görevlendirilinceye kadar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş'ün uhdesinde yürütülecektir.

 


26 Haziran 2018