Uşak Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığını vekaleten yürütmekte olan Azmi Gün 18/11/2020 tarihli ve 34725 sayılı Rektörlük oluru ile 657 sayılı Kanun'un 68/b ve 76. maddeleri gereğince Yapı İşleri  ve Teknik Daire Başkanlığında münhal bulunan 1. derece Başkanlık kadrosuna asaleten  atanmış olup 19/11/2020 tarihi itibariyle görevine başlamıştır. 


01 Aralık 2020