Daire Başkanlığımız Şube Müdürü  kadrosunda görev yapmakta olan Azmi GÜN 19/10/2020 tarihli ve 31581 sayılı Rektörlük Oluru ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. ve 175. maddeleri gereğince Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına Vekaleten atanmış  olup 19/10/2020 tarihi itibariyle görevine başlamıştır.


19 Ekim 2020